Site-navigatie

Steunpunt Passend Onderwijs geopend

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 Ouders van leerlingen die extra steun nodig hebben, kunnen sinds 1 augustus met hun vragen terecht bij het Steunpunt Passend Onderwijs. Het steunpunt is bedoeld voor ouders van leerlingen met bijvoorbeeld een chronische ziekte, een handicap of leer- of gedragsproblemen.

Ouders kunnen bij het steunpunt terecht met vragen als: wat is passend onderwijs, wanneer gaat passend onderwijs van start, hoe weet ik welke school ondersteuning biedt voor mijn kind, hoe werkt een samenwerkingsverband, is het rugzakje nog aan te vragen, en hebben ouders inspraak over passend onderwijs?

Het steunpunt is een samenwerking tussen oudervereniging Balans, de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad) en het Platform VG, dat zich richt op mensen met een verstandelijke beperking. Het steunpunt is onderdeel van 5010, een informatiepunt voor ouders met vragen over het onderwijs.

Bron: Steunpunt Passend Onderwijs

Nederlands Jeugd instituut