Site-navigatie

Vergelijking verkiezingsprogramma’s: jeugd en opvoeding

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een vergelijking gemaakt van de verkiezingsprogramma’s van de acht grootste partijen. Kindermishandeling en kinderopvang zijn belangrijke thema’s voor bijna alle partijen.

Bijna alle partijen zijn voorstander van de decentralisatie in de jeugdzorg. VVD, SP, CDA, D66 en GroenLinks noemen dit expliciet in hun programma. Daarnaast is de aanpak van kindermishandeling een belangrijk onderwerp. De PvdA meent dat alle organisaties die met kinderen te maken hebben, moeten werken met een meldcode; de VVD en PVV willen zelfs een meldplicht. René van Vianen van het Nederlands Jeugdinstituut: ‘De aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling is terecht want dat is een groot maatschappelijk probleem. Het Nederlands Jeugdinstituut vindt ook dat dit hoger op de politieke agenda moet komen. Verder valt op dat verschillende partijen aandacht hebben voor verdere professionalisering in de jeugdsector. Goed opgeleide medewerkers zijn belangrijk in de jeugdzorg, bij de aanpak van kindermishandeling, maar ook in de kinderopvang.’

Veel politieke partijen zijn voorstander van voortzetten en uitbreiden van brede scholen. Goede aansluiting tussen schooltijden en buitenschoolse opvang en het stimuleren van een brede ontwikkeling van schoolkinderen worden genoemd door CDA, D66, PvdA en GroenLinks.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut