Site-navigatie

Hof Den Bosch versnelt hoger beroep jeugdstrafzaken

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch versnelt de hoger beroepsprocedure in jeugdstrafzaken. Dat gebeurt met het plan ‘Met jeugdig elan’ dat zorgt voor een snelle start en een effectieve samenwerking tussen de betrokken ketenpartners.

Voortaan moeten nadere onderzoeksvragen binnen twee weken na het instellen van hoger beroep bekend zijn. Het gaat bijvoorbeeld om het horen van nieuwe getuigen of een persoonlijkheidsonderzoek. Vooral bij jonge verdachten is een snelle procedure belangrijk, stelt coördinerend raadsheer jeugdstrafzaken Sophie van Duijn. ‘Hoe langer het duurt, hoe groter de kans dat jongeren blijven volharden in hun ongewenste gedrag’. Bovendien kunnen zowel de verdachte als eventuele getuigen zich een voorval slechter herinneren na een jaar, aldus Van Duijn.

In 2011 duurde het in Den Bosch gemiddeld 170 dagen tot het eindvonnis, na het instellen van hoger beroep. Dat is ruim boven de norm van 105 dagen voor jeugdstrafzaken. Het plan is ook bruikbaar voor andere gerechtshoven en rechtbanken in Nederland.

Bron: De Rechtspraak

Nederlands Jeugd instituut