Site-navigatie

Jeugdzorg Nederland: VWS moet afspraken nakomen

Nieuwsbrief jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut
 
 Branchevereniging Jeugdzorg Nederland heeft een kort geding aangespannen tegen het ministerie van VWS, omdat zij meent dat het ministerie zijn financiële verplichtingen niet nakomt. Het ministerie van VWS kondigde op 6 juli aan het budget voor de jeugdzorg in 2013 met 2,65 procent te korten, aldus Jeugdzorg Nederland.

 

Door een tekort op de eigen begroting heeft het ministerie de toegezegde compensatie voor stijging in de loonkosten in 2012 en 2013 ingetrokken, zegt Jeugdzorg Nederland. Mark Bent, vice-voorzitter van Jeugdzorg Nederland, vindt het ‘onacceptabel dat een tekort bij VWS wordt afgewenteld op kwetsbare kinderen en op een sector die de komende jaren mede vanwege de transitie naar de gemeenten al onder zware druk staat’.

Jeugdzorg Nederland heeft de rechter gevraagd om VWS te dwingen zich te houden aan een convenant met afspraken tussen de overheid en de zorgbranches. Daarin krijgen de zorgbranches jaarlijks financiële ruimte om marktconforme cao-afspraken te maken. De rechter doet op vrijdag 31 augustus uitspraak.

Bron: Jeugdzorg Nederland

Nederlands Jeugd instituut