Site-navigatie

Kinderen van zieke ouders zijn banger en somberder

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 Kinderen en jongeren met een chronisch zieke ouder hebben meer angsten, somberheid en lichamelijke klachten dan andere kinderen. Dat concludeert Dominik Sieh, die op 26 september bij de Universiteit van Amsterdam promoveert.

Uit het onderzoek blijkt dat jongeren tussen 10 en 20 jaar met een chronisch zieke ouder een kwetsbare groep vormen. Door hun mantelzorgtaken hebben ze te weinig tijd voor ontspanning en schooltaken. Hierdoor ervaren ze stress, die tot ontwikkelingsproblemen kan leiden. Op basis van het onderzoek is een signaleringsinstrument ontwikkeld dat de kans op toekomstige problemen bepaalt. De onderzoekers keken naar de verschillen tussen 161 jongeren met een chronisch zieke ouder en 112 jongeren met twee gezonde ouders.

De laatste jaren is het aantal kinderen met ouders met een chronisch lichamelijke ziekte zoals multiple sclerose, reuma of spierziekte, in Nederland gestegen. Deze kinderen zouden volgens Sieh meer steun moeten krijgen uit hun omgeving. Ook willen jongeren graag lotgenotencontact.

Bron: UvA

Nederlands Jeugd instituut