Site-navigatie

Toezicht op gezinnen met geringe sociale redzaamheid

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 Integraal Toezicht Jeugdzaken (ITJ) heeft een toetsingskader ontwikkeld voor hulpverlening aan gezinnen met geringe sociale redzaamheid. Dit toetsingskader is vorig najaar getest in Amersfoort, Assen, Hoorn, Leiden en Nijmegen. Deze gemeenten zijn bezig met integrale hulp aan deze gezinnen.

Het gaat om gezinnen met complexe, hardnekkige problemen, zoals werkloosheid, schulden, huisvestings- en opvoedproblemen of huiselijk geweld. Kinderen in deze gezinnen lopen risico’s ten aanzien van een gezonde en veilige ontwikkeling.

Voor goede hulp is een strakke regie nodig en verder goede samenwerking tussen alle betrokken partijen, een integrale benadering van het hele gezin, zo nodig langdurige begeleiding en monitoring en een geleidelijke overgang naar eigen redzaamheid.

Met het toetsingskader kan ITJ beoordelen of de lokale hulp aan weinig sociaal redzame gezinnen goed gebeurt. ITJ start in 2013 met het toezicht op hulp aan deze gezinnen.

Nederlands Jeugd instituut