Site-navigatie

‘Toezicht voorscholen Amsterdam moet beter’

 Het toezicht op Amsterdamse voorscholen is weinig onafhankelijk en onvoldoende efficiënt. Dat concludeert de Amsterdamse Rekenkamer in haar rapport ‘Toezicht op de voorscholen’, dat op 20 september is gepresenteerd.

De Amsterdamse stadsdelen en de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling beoordelen of organisaties die een voorschool willen beginnen aan de eisen voldoen. Voorschoolplekken en een hoog bereik van de doelgroeppeuters leveren gemeenten rijkssubsidie op. En dat is een reden om wat soepeler om te gaan met de regels, aldus de Amsterdamse Rekenkamer. En dat risico is niet denkbeeldig; de GGD heeft 23 procent van de erkende voorscholen als ‘hoog risico locatie’ aangemerkt. Die voldoen waarschijnlijk niet aan de wettelijke basiseisen voor reguliere kinderopvang.

Voorscholen die niet goed functioneren worden nauwelijks aangepakt. De gemeente treedt slechts op bij 6 procent van de overtredingen, doordat niet duidelijk is of de stadsdelen of Bureau Handhaving Kinderopvang moeten ingrijpen.

Bron: Parool.nl; Rekenkamer Amsterdam

Nederlands Jeugd instituut