Site-navigatie

Aanpak criminele jeugdgroepen Utrecht valt tegen

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 De eerste resultaten van een nieuwe intensieve aanpak van criminele jongeren in de Utrechtse wijk Kanaleneiland laten geen daling van de overlast zien. Dat blijkt uit een evaluatie van de politie Utrecht.

Na de commotie rondom een weggepest homostel constateerde de politie in 2010 dat de aanpak van jeugdgroepen tekortschoot. Daarop startte een proef waarin de kopstukken van een groep van ongeveer veertig criminele Marokkaanse jongeren hard werden aangepakt. Meelopers moesten terug naar school of aan het werk.

In het proefproject werken bureau jeugdzorg, jeugdreclassering, politie, Openbaar Ministerie, jongerenwerk en kinderbescherming samen. Volgens onderzoeksbureau Beke ontstaan door de veelheid aan organisaties soms oeverloze discussies. Ook is het de instanties nauwelijks gelukt de jongeren aan het werk te helpen. De repressieve aanpak heeft wel gewerkt. De overlasttelefoon werkt goed, en doordat de aanklager direct betrokken is bij het project, komen de zaken snel voor de rechter.

Bron: De Volkskrant, 22 oktober 2012

Nederlands Jeugd instituut