Site-navigatie

Belangenorganisaties: Concept Jeugdwet schiet tekort

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 Het conceptwetsvoorstel van de nieuwe Jeugdwet bevat gebreken die een goede transitie van de jeugdzorg in de weg staan. Dat concluderen enkele belanghebbenden.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) mist innovatie in de nieuwe Jeugdwet. De schotten tussen het vrijwillige en gedwongen kader blijven bestaan en het gedwongen kader blijft grotendeels geïsoleerd van de rest van de lokale jeugdhulp, aldus de VNG. De zorgplicht voor gemeenten bij het opvoeden en opgroeien is te algemeen geformuleerd.

Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland en andere brancheverenigingen missen in het concept de aansluiting met het onderwijs. Het werken volgens ‘één kind, één plan’ vereist een integrale benadering vanuit onderwijs en zorg.

Tot 18 oktober konden belangstellenden via internet reageren op het wetsvoorstel. Na de consultatieronde komt er een reactie op hoofdlijnen van de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid en Justitie. Daarna gaat het aangepaste wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State.

Bron: VNG

Nederlands Jeugd instituut