Site-navigatie

Breakdancers brengen nieuwe kennis over jeugd-ggz

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands jeugdinstituut

Vijf breakdancers vragen op een ongebruikelijke manier aandacht voor vijf kennisthema’s in de jeugd-ggz. In een filmpje van twee minuten laten ze beroepskrachten weten dat de kennis beschikbaar is om in te zetten in de dagelijkse praktijk.

De vijf kennisthema’s zijn: middelenmisbruik in combinatie met kinder- en jeugdpsychiatrische stoornissen; borderline persoonlijkheidsstoornissen; lichte verstandelijke beperkingen en een kinderpsychiatrische stoornis; eetstoornissen bij jonge kinderen; specifieke angststoornissen.

De kennis is verzameld en beschikbaar gesteld door het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KJP), het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). De thema’s verbinden de wetenschap met de praktijk en maken wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. Dat gebeurt in het samenwerkingsproject ‘Effectieve interventies in de Jeugd-GGz’ met een subsidie van ZonMw.

Bron: Kenniscentrum KJP

Nederlands Jeugd instituut