Site-navigatie

Communities that Care beïnvloedt gedrag jongeren niet

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands jeugdinstituut

 Communities that Care (CtC) slaagt er in Nederland niet in om probleemgedrag van jongeren te beïnvloeden. Wel helpt CtC gemeenten om keuzes te maken in hun jeugdbeleid. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut.

CtC is een wijkgerichte methode om probleemgedrag van jongeren vroeg te signaleren en aan te pakken. Het gaat bijvoorbeeld om geweld, delinquentie, problematisch middelengebruik, schooluitval, tienerzwangerschappen en depressie. Uit het onderzoek blijkt CtC vooral geschikt als strategisch sturingsinstrument. Het programma draagt ertoe bij dat instellingen op het terrein van preventie goed samenwerken. CtC helpt gemeenten te analyseren met welke problemen een wijk kampt.

In tijden van bezuinigingen biedt dat kansen, stelt Mieke Vergeer van het Nederlands Jeugdinstituut in een reactie. ‘Op grond van gegevens over een wijk kan een gemeente tot de juiste keuzes komen in het aanbod voor ouders. En hoewel probleemgedrag niet op korte termijn vermindert, helpt CtC gemeenten risicofactoren terug te dringen en beschermende factoren te bevorderen.’

Bron: Verwey-Jonker Instituut

Nederlands Jeugd instituut