Site-navigatie

Erkenning voor Themis opvoedcursus migrantenmoeders

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands jeugdinstituut

 De Themis opvoedcursus voor migrantenmoeders is door de Erkenningscommissie Interventies beoordeeld als theoretisch goed onderbouwd. De interventie wil de moeders vertrouwd maken met opvattingen over opvoeding in Nederland en hen opvoedingsvaardigheden aanleren.

De interventie is bedoeld voor moeders uit niet-westerse migrantengroepen met geen of weinig opleiding. Zij bestaat uit tien groepsbijeenkomsten en zeven bezoeken aan instellingen die belangrijk zijn bij de opvoeding, zoals een speelotheek en een school. Uit effectonderzoek blijkt dat de deelnemers hebben geleerd dat kinderen behoefte hebben aan een kindvriendelijke omgeving. Ook hebben ze kennis genomen van de ontwikkelingsfases van een kind, het Nederlandse schoolsysteem, opvoedingsnormen en -waarden en de sociale infrastructuur.

Een interventie is ‘theoretisch goed onderbouwd’ als die goed beschreven is en het aannemelijk is dat de interventie het gestelde doel kan bereiken. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut