Site-navigatie

Inspectie stelt Jeugdzorg Haaglanden onder toezicht

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands jeugdinstituut  Bureau Jeugdzorg Haaglanden is onder verscherpt toezicht van de Inspectie Jeugdzorg geplaatst. Het extra toezicht duurt maximaal een jaar, zo heeft de inspectie laten weten.

Dat heeft de inspectie gedaan omdat de onderzoeksverzoeken van jeugdzorg Haaglanden over een langere periode en bij herhaalde inspectie niet aan de gestelde kwaliteitseisen voldeden. Bij een onlangs gehouden eerste inspectie bij Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland, onderdeel van Bureau Jeugdzorg Haaglanden, bleek de kwaliteit ook onvoldoende.

Bureau jeugdzorg doet een verzoek tot onderzoek aan de Raad voor de Kinderbescherming als de veiligheid van een kind in het geding is.

De inspectie verwacht dat er binnen een maand een herstelplan ligt waarin concreet staat hoe jeugdzorg de kwaliteit van de onderzoeksverzoeken gaat verhogen. Begin 2013 zal de inspectie toetsen of de kwaliteit voldoende verbeterd is.

Bron: ANP; Inspectie Jeugdzorg

Nederlands Jeugd instituut