Site-navigatie

‘Jeugdzorg ondersteunde gezinsbegeleider onvoldoende’

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 De Inspectie Jeugdzorg heeft kritiek op het handelen van Stek Jeugdhulp en Bureau Jeugdzorg Rotterdam, naar aanleiding van het overlijden van twee kinderen in januari 2012. De moeder wordt verdacht van betrokkenheid bij het overlijden.

De uitvoering van de hulpverlening door Stek en bureau jeugdzorg en de samenwerking tussen de instellingen was in orde, stelt de inspectie naar aanleiding van haar onderzoek naar het handelen van de organisaties. Maar Stek en bureau jeugdzorg zijn onvoldoende alert geweest op de veiligheid van de kinderen en ook heeft Stek de gezinsbegeleider onvoldoende ondersteund in haar werk.

Bureau Jeugdzorg Rotterdam was sinds mei 2010 betrokken bij het gezin. Stek heeft intensieve gezinsbehandeling aan het gezin geboden van juli 2010 tot december 2011. De inspectie heeft Stek en bureau jeugdzorg aanbevelingen gedaan en zal de verbeterplannen beoordelen en de invoering ervan in de praktijk volgen.

Bron: Inspectie Jeugdzorg

Nederlands Jeugd instituut