Site-navigatie

Nieuw lectoraat voor jongerenwerk

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands jeugdinstituut

 Judith Metz is per 1 oktober aan de Hogeschool van Amsterdam benoemd als lector van het nieuwe lectoraat Youth Spot, Jongerenwerk in de grote stad.

Het onderzoekcentrum voor jongerenwerk Youth Spot is in 2008 opgericht door opleidingen en het werkveld om samen te werken aan de professionalisering, praktijkontwikkeling en profilering van het jongerenwerk in Amsterdam. Zowel het opleiden van nieuwe generaties jongerenwerkers als het professionaliseren van de jongerenwerkpraktijk vraagt om onderzoek naar de specifieke deskundigheid die het jongerenwerk vereist.

Volgens het onderzoek ‘Kleine stappen, grote overwinningen’ uit 2011 draagt het jongerenwerk bij aan het voorkomen van schooluitval, het terugleiden naar school en de vermindering van jongerenoverlast.

Judith Metz gaf al leiding aan Youth Spot.

Bron: Hogeschool van Amsterdam; Sozio

Nederlands Jeugd instituut