Site-navigatie

Nieuwe website over stelselwijziging jeugd online

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands jeugdinstituut

 De nieuwe website Voordejeugd.nl biedt informatie voor iedereen die betrokken is bij de uitvoering van de stelselwijziging jeugd.

Gemeenten worden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle ondersteuning en zorg voor jeugd en ouders. De site biedt handreikingen en informatie over de nieuwe jeugdwet die nog door de Kamer moet worden goedgekeurd en nieuwe ontwikkelingen rond de stelselwijziging. De site is een initiatief van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid en Justitie en van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Aan deze website is een transitiebureau verbonden dat gemeenten en andere organisaties ondersteuning op maat biedt bij de stelselwijziging. Het transitiebureau organiseert in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut kennis- en praktijknetwerken om kennis en ervaringen uit te wisselen. Er zijn bijeenkomsten gepland over vraag- en aanbodanalyse, zorgvuldig beslissen over hulp en generalisten in de eerstelijnszorg. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden.

Bron: Ministerie van VWS

Nederlands Jeugd instituut