Site-navigatie

Persoonlijkheidsstoornis komt ook bij jongeren voor

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut  Persoonlijkheidsstoornissen komen net zo vaak bij jongeren voor als bij volwassenen. Dat blijkt uit het onderzoek van Dineke Feenstra, die op 17 oktober promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Jongeren met een persoonlijkheidsstoornis hebben een hoge ziektelast en ervaren een lage kwaliteit van leven. Ze worden vaker opgenomen, waardoor hun medische kosten hoog zijn. Ook is het moeilijk voor hen om hun school af te maken of een baantje te houden.

Vanwege de ziektelast en hoge kosten is het belangrijk effectieve behandelmethodes voor jongeren te ontwikkelen. Tot nu toe zijn er weinig gegevens beschikbaar over effectieve behandelingen. Feenstra onderzocht een klinische psychotherapie die lijkt te kunnen helpen bij een deel van de jongeren.

Hulpverleners in de jeugd-ggz stellen nauwelijks persoonlijkheidsstoornissen vast bij jongeren, omdat het idee heerst dat die alleen bij 18-plussers vast te stellen zijn. Toch staat al in het psychiatrisch handboek DSM-IV dat ze ook bij kinderen en jongeren gediagnosticeerd mogen worden.

Bron: De Viersprong, landelijk centrum voor persoonlijkheidsproblematiek

Nederlands Jeugd instituut