Site-navigatie

Deel jongeren op wachtlijst onvoldoende in beeld

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands jeugdinstituut

 Bureaus jeugdzorg en jeugdzorginstellingen hebben onvoldoende zicht op een deel van de jongeren die wachten op vrijwillige jeugdzorg. Dat schrijft de Inspectie Jeugdzorg in een onlangs verschenen rapport.

De Inspectie onderzocht bij vijf bureaus jeugdzorg en vijf jeugdzorginstellingen met een lange wachtlijst de veiligheid van de jongeren op die lijst. De bureaus jeugdzorg schatten vooraf de risico’s voor de jongere voldoende in. Jongeren die door een jeugdbeschermingsmaatregel wachten op jeugdzorg of die wachten op vrijwillige jeugdzorg maar intussen hulp of begeleiding krijgen, zijn voldoende in beeld. Jongeren die tijdens het wachten op vrijwillige zorg geen overbruggende hulp krijgen, zijn echter onvoldoende in beeld. De organisaties grijpen tijdig in als ze tijdens de wachttijd acute veiligheidsrisico’s signaleren.

De onderzochte koppels van bureaus jeugdzorg en jeugdzorginstellingen in dezelfde regio hebben de afgelopen jaren samenwerkingsafspraken gemaakt over de wachtlijsten. Er zijn medewerkers aangesteld voor ‘wachtlijstbeheer’, de organisaties wisselen gegevens uit en hebben periodiek overleg.

Bron: Inspectie Jeugdzorg

Nederlands Jeugd instituut