Site-navigatie

Kind met ADHD heeft vaak ook taalprobleem

 Kinderen met ADHD hebben vaak een taalprobleem waardoor ze in de dagelijkse communicatie net zo slecht scoren als kinderen met Ernstige Spraak- en taalmoeilijkheden (ESM). Dat concludeert Esther Parigger in haar onderzoek waarop ze 30 november promoveert aan de UvA.

Kinderen met ADHD hebben in de dagelijkse omgang moeite om een samenhangend verhaal te vertellen en introduceren nieuwe personages vaak alleen met een persoonlijk voornaamwoord, waarbij ze denken dat de luisteraar begrijpt wie ze bedoelen.

Dat de kinderen moeite hebben op school wordt meestal geweten aan gedragsproblemen, maar er zou ook meer aandacht moeten zijn voor taalproblemen in het onderzoek en de behandeling van kinderen met ADHD.

Parigger heeft de taalvaardigheid van kinderen met ADHD vergeleken met kinderen met ESM en met een controlegroep. De gemiddelde leeftijd was 8 jaar. In de ADHD-groep zaten 26 kinderen, in de ESM-groep 19 en in de groep die zich normaal ontwikkelde 22.

Bron: Universiteit van Amsterdam

Nederlands Jeugd instituut