Site-navigatie

Korting op jeugdzorg gaat in 2013 toch door

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 Hoewel de Eerste Kamer vragen heeft gesteld aan staatssecretaris Martin van Rijn van VWS over de korting van 2,65 procent op de jeugdzorg voor 2013 gaat de korting toch door. Dat blijkt uit een Kamerbrief van de staatssecretaris van 20 november.

De senaat wilde onder meer weten of er sprake was van onbehoorlijk bestuur en of provincies en gemeenten door de budgettaire korting mogelijke tekorten uit eigen middelen moeten dekken. Volgens Van Rijn zijn de provincies al op 6 juli op de hoogte gesteld van de korting en is er daarom geen sprake van onbehoorlijk bestuur. Ook heeft de rechter in een kort geding tegen de Staat de eis van Jeugdzorg Nederland om de korting te verbieden afgewezen.

Bron: Ministerie van VWS; IPO

Nederlands Jeugd instituut