Site-navigatie

Onlinehulpstempel geeft kwaliteit hulpsites aan

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands jeugdinstituut

Het Trimbos-instituut heeft samen met ggz-instellingen een Onlinehulpstempel ontwikkeld dat beoordeelt of online hulpaanbod voor geestelijke gezondheid voldoet aan technische en zorginhoudelijke standaarden. Het stempel is 1 november gepresenteerd tijdens het congres Online Hulp.

Aanbieders van online ggz-hulp kunnen hun website aanmelden op Onlinehulpstempel.nl. Daar kunnen ze met behulp van een vragenlijst het eigen aanbod beoordelen op basis van verschillende criteria. De ingevulde lijst dienen ze vervolgens in bij experts. Oordelen zij positief, dan ontvangt de interventie het stempel en komt die in het overzicht Goedgekeurd Hulpaanbod. Daarna kunnen ook gebruikers een oordeel geven.

Omdat het aanbod van internetprogramma’s groot en onoverzichtelijk is, geeft het stempel een waarborg dat een programma echt kan helpen en betrouwbaar is. Momenteel zijn er nog geen interventies gekeurd, maar de instelling van het stempel vormt een eerste aanzet om te komen tot een kwalitatief goed online hulpaanbod.

Bron: Trimbos-instituut

Nederlands Jeugd instituut