Site-navigatie

Stenden stelt lectoraat Early Childhood in

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands jeugdinstituut

 Ineke Oenema-Mostert en Sieneke Goorhuis-Brouwer worden op 16 november geïnstalleerd als lector bij het nieuwe lectoraat Early Childhood van Stenden Hogeschool.

De lectoren gaan praktijkgericht onderzoek doen naar het huidige onderwijsaanbod aan kleuters van 4 tot 6 jaar en de doorgaande lijn van voor- en vroegschoolse educatie. Verder ontwikkelen de lectoren een specialisatie ‘jonge kind’ voor de pabo’s van Stenden en stellen ze beleidsadviezen op voor het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs.

Volgens nieuwe wetenschappelijke inzichten moet het aanbod van spelen en leren gelijk lopen met de ontwikkeling van de hersenen van het jonge kind. Met de instelling van het lectoraat wil de hogeschool hierop inspelen.

Bron: Stenden Hogeschool

Nederlands Jeugd instituut