Site-navigatie

Werkgroep tegen kindermishandeling ingesteld

Nieuwsbrief jeugd/ Nederlands jeugdinstituut

Toezien op de naleving van acties tegen kindermishandeling enĀ meer samenwerking in de aanpak van het probleem. Dat zijn enkele doelen van de Taskforce kindermishandeling en kindermisbruik, die op 20 novemberĀ is ingesteld.

De werkgroep wil ook inventariseren wat er nog ontbreekt aan de bestrijding van kindermishandeling. Ze gaat er het komend jaar op toezien dat het onderwerp onderdeel wordt van opleidingen en dat het protocol voor meldingen van kindermishandeling wordt ingevoerd. Ook zal de werkgroep gemeenten ondersteunen in hun regierol op het gebied van jeugdbeleid.

Volgens voorzitter Eberhard van der Laan doet de Taskforce kindermishandeling en kindermisbruik een beroep op iedereen om kindermishandeling en seksueel misbruik tegen te gaan en een ‘niet-pluisgevoel’ serieus te nemen.

Het budget voor de komende drie jaar is 1,5 miljoen euro en voor 2016 nog ruim 1 miljoen euro. Elk half jaar komt een monitor uit over de vorderingen.

Bron: ANP

Nederlands Jeugd instituut