Site-navigatie

Gedetineerde moeders hebben baat bij opvoedtraining

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 Het verbeteren van opvoedvaardigheden van gedetineerde moeders helpt om gedragsproblemen bij hun jonge kinderen te verminderen. Dat blijkt uit onderzoek van Ankie Menting, waarop ze 5 december promoveerde aan de Universiteit Utrecht.

De moeders melden minder en minder heftige gedragsproblemen bij hun kinderen. Zelf werden ze consequenter in hun opvoedvaardigheden.

Menting onderzocht of de interventie ‘Betere Start’ werkt bij moeders met kinderen van 2 tot 10 jaar in de laatste fase van hun detentie. De moeders hadden uitzicht op het weer zelf opvoeden van hun kinderen. Betere Start bestaat uit de internationaal als effectief erkende¬†oudertraining Incredible Years en huisbezoeken.

Menting vergeleek de gezinnen van ex-gedetineerde moeders met gezinnen met een lage sociaaleconomische status in achterstandswijken. De ex-gedetineerde moeders hadden minder optimale opvoedingsvaardigheden, en meer angst en depressieve klachten dan moeders uit de vergelijkingsgroep. Kinderen van ex-gedetineerde moeders hadden meer stressvolle gebeurtenissen meegemaakt en vertoonden meer gedragsproblemen dan kinderen uit de vergelijkingsgroep.

Bron: Universiteit Utrecht

Nederlands Jeugd instituut