Site-navigatie

‘Jeugdzorg onder druk door bezuinigingen’

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 De jeugdzorg komt in 2013 onder druk te staan door bezuinigingen van het Rijk, de provincies en de gemeenten. Daarvoor waarschuwde Jeugdzorg Nederland op 3 december.

Arbeidsplaatsen verdwijnen en kinderen komen op een wachtlijst terecht, aldus de brancheorganisatie. Het ministerie van VWS bezuinigt 32 miljoen euro op de jeugdzorg in 2013 en de provincies zouden in 2013 en 2014 90 miljoen minder aan jeugdzorg besteden. Het ministerie van Veiligheid en Justitie bezuinigt 8 miljoen op jeugdzorg. En de gemeenten bezuinigen volgens de brancheorganisatie op preventief jeugdbeleid. Deze kortingen, die vóór de decentralisatie plaatsvinden, staan volgens Jeugdzorg Nederland haaks op de gemaakte afspraken over de transitie van zorg voor jeugd.

Volgens het Interprovinciaal Overleg (IPO) kloppen de cijfers over de provincies echter niet: zij zouden in 2013 nagenoeg hetzelfde aan jeugdzorg besteden als in 2012.

Bron: Jeugdzorg Nederland; IPO

Nederlands Jeugd instituut