Site-navigatie

‘Jgz moet basisaanbod afstemmen op kind en gezin’

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 Het basisaanbod van preventieve jeugdgezondheidszorg moet voor elk kind hetzelfde doel nastreven, maar niet per se dezelfde activiteiten bevatten. Dat stellen zes organisaties in de jeugdgezondheidszorg in een advies aan VWS en de commissie-De Winter.

Het ‘basisaanbod preventie jeugd’ vervangt vanaf 2014 het jgz-basistakenpakket. De commissie-De Winter kreeg in april de opdracht een identiek jgz-aanbod voor alle kinderen samen te stellen. Zo’n identiek jgz-aanbod vinden ActiZ, GGD Nederland, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en de beroepsverenigingen AJN, V&VN en NVDA geen goed uitgangspunt. De jgz moet wel voor elk kind hetzelfde doel nastreven op het terrein van preventie en vroegsignalering van ziekten en problemen, en ondersteuning van ouders. De manier waarop jgz-medewerkers dat doel bereiken, moet echter zijn afgestemd op het betreffende kind en gezin.

Bron: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

Nederlands Jeugd instituut