Site-navigatie

Meerwaarde VIR onduidelijk voor hulpverleners

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 Voor het merendeel van de beroepskrachten die meldingen mogen doen in de landelijke verwijsindex risicojongeren (VIR) is de meerwaarde van die index niet duidelijk. Dat blijkt uit een tussenevaluatie van het gebruik van de VIR door adviesbureau DSP-groep.

Slechts ongeveer een kwart van de ondervraagden merkt dat hun lokale verwijsindex bij de VIR is aangesloten, doordat ze signalen ontvangen van meldingen buiten de eigen regio. Van de circa dertigduizend mensen die bevoegd zijn om een melding te doen in de VIR, heeft 67 procent dat wel eens gedaan. De voornaamste bezwaren tegen het melden zijn dat ze ouders daarvan op de hoogte moeten brengen en dat ze de gevolgen niet goed kunnen inschatten.

De VIR brengt risicomeldingen over kinderen en jongeren tot 23 jaar bij elkaar en informeert hulpverleners onderling over hun betrokkenheid. Het onderzoek omvatte een digitale enquête onder meldingsbevoegden en verantwoordelijken van organisaties en gemeenten, resultaten van twee focusbijeenkomsten, en een analyse van meldingen en signalen in de VIR-databank.

Bron: Ministerie van VWS

Nederlands Jeugd instituut