Site-navigatie

Meldcode bekend bij helft beroepskrachten

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 51 procent van de beroepskrachten in onderwijs, zorg, welzijn, jeugdzorg, kinderopvang en justitie heeft iets gehoord, gelezen of gezien over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS.

In het onderwijs is de bekendheid met de meldcode lager dan gemiddeld en zeggen beroepskrachten vaker dat er in hun organisatie geen plannen of voornemens zijn voor de invoering. In de kinderopvang en jeugdzorg is de bekendheid en de betrokkenheid bij het onderwerp juist groter.

De invoering van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is uitgesteld tot 1 juli 2013. Toch beschikt al 36 procent van de beroepskrachten in hun werk over een meldcode. Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS start een voorlichtingscampagne om te bevorderen dat zoveel mogelijk beroepskrachten met de meldcode werken nog voordat die wettelijk verplicht wordt.

81 procent van de ondervraagden vindt de meldcode nodig om huiselijk geweld en kindermishandeling te verminderen.

Bron: Ministerie van VWS; Huiselijkgeweld.nl

Nederlands Jeugd instituut