Site-navigatie

‘Politie én jongerenwerk nodig voor jeugdbeleid’

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 Lokaal jeugdbeleid is steeds meer gebaseerd op politie-informatie, terwijl aan de praktijkkennis van jongerenwerkers onvoldoende waarde wordt gehecht. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Politie en jongerenwerk’ van MOVISIE.

De politie verzamelt vooral informatie over overlast en criminaliteit van jongeren. Het jongerenwerk houdt zich ook bezig met jeugdgroepen die geen overlast veroorzaken en verzamelt daardoor informatie over de sociale context van jongeren.

De onderzoekers pleiten voor het gebruik van beide informatiebronnen en voor een betere samenwerking tussen politie en jongerenwerkers. Daarbij kunnen belangen botsen, bijvoorbeeld doordat een jongerenwerker crimineel gedrag moet aangeven, wat zijn veiligheid kan schaden. Daarom stellen de onderzoekers voor een convenant op te stellen dat de rechten en plichten van de jongerenwerker in de samenwerking beschermt.

Bron: MOVISIE

Nederlands Jeugd instituut