Site-navigatie

Schadevergoeding misbruik wordt officieel geregeld

Nieuwsbrief jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

Het kabinet heeft een regeling opgesteld waardoor een verzoek tot schadevergoeding voor misbruik voor alle jeugdzorginstellingen op dezelfde manier ingediend, beoordeeld en afgehandeld kan worden. Dat schrijven de bewindslieden van de ministeries van VWS en VenJ in een Kamerbrief van 21 december 2012.

De zogenoemde regeling civiele vordering tot schadevergoeding is bedoeld voor minderjarige slachtoffers van misbruik in de periode 1945 tot en met 31 december 2012. Omdat het Schadefonds Geweldsmisdrijven zaken van vóór 1973 niet kan behandelen, wordt specifiek voor slachtoffers van seksueel misbruik in jeugdinstellingen en pleeggezinnen een bestuurlijke vangnetregeling opgesteld. Beide regelingen worden waarschijnlijk begin 2013 gepubliceerd.

Het kabinet is ook bereid subsidie te verlenen aan de slachtofferorganisaties SKIP en Nederland Heelt, die zijn gericht op lotgenotencontact.

De Kamerbrief is een reactie op het rapport van de commissie-Samson over seksueel misbruik in de jeugdzorg en gaat in op alle aanbevelingen van de commissie.

Bron: Ministerie van VWS

Nederlands Jeugd instituut