Site-navigatie

‘Geen gedwongen schaalvergroting bij decentralisatie’

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 De samenwerking tussen gemeenten bij de decentralisaties van jeugdzorg, werk en langdurige zorg moet gebaseerd zijn op de inhoud en niet op het aantal inwoners. Dat stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in reactie op een brief van minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer.

De gemeenten werken al aan samenwerking bij hun taken op het gebied van preventie en ondersteuning. Plasterk ondersteunt die samenwerking, maar wil op langere termijn alleen nog gemeenten laten bestaan van meer dan honderdduizend inwoners.

Gemeenten moeten uiterlijk 31 mei 2013 kenbaar maken met welke andere gemeenten ze de decentralisaties oppakken, schrijft Plasterk. Deze niet-vrijblijvende samenwerkingsverbanden moeten minimaal honderdduizend inwoners omvatten en vooruitlopen op de uiteindelijke gemeentelijke opschaling. Het kabinet komt binnenkort met een brief over de eisen voor de samenwerkingsverbanden. Wanneer de vorming van samenwerkingsverbanden niet lukt, sluit Plasterk dwang niet uit.

Bron: Ministerie van BZK; VNG; Binnenlands Bestuur

Nederlands Jeugd instituut