Site-navigatie

Inspectie: Entréa houdt matig toezicht op pleegkind

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands jeugdinstituut

 Jeugdzorginstelling Entréa houdt matig toezicht op de veiligheid van pleegkinderen. Bij de residentiële zorg is het toezicht op veiligheid voldoende. Dat maakte de Inspectie Jeugdzorg op 18 februari bekend.

De Inspectie Jeugdzorg onderzocht de veiligheid van cliënten binnen de 24-uurszorg van Entréa. De inspectie heeft kritiek op het systematisch toezicht op de veiligheid van pleegkinderen. Zo ontbreekt een duidelijke taakverdeling tussen Entréa en bureau jeugdzorg, is niet bij elke plaatsing een gedragswetenschapper betrokken en is het zicht op de veiligheid in weekendpleeggezinnen beperkt. Goed is onder meer dat pleegzorgwerkers minstens twee keer per jaar onder vier ogen spreken met pleegkinderen.

Bij de residentiële groepen is het zicht op de veiligheid voldoende. Wel is daar verbetering nodig bij het fysiek ingrijpen bij en het registreren van incidenten.

De inspectie wil dat Entréa de komende maanden verbeteringen doorvoert en daarover op 1 juni rapporteert aan de inspectie.

Bron: Inspectie Jeugdzorg

Nederlands Jeugd instituut