Site-navigatie

Inspectie nog niet tevreden over elk bureau jeugdzorg

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut’

 De Inspectie Jeugdzorg ziet verbeteringen in de kwaliteit van de verzoeken van bureaus jeugdzorg om onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming. Toch is de kwaliteit van die verzoeken nog niet bij alle bureaus jeugdzorg voldoende.

Verzoeken om een kinderbeschermingsonderzoek moeten zorgvuldig zijn, stelt de inspectie, omdat de besluiten naar aanleiding van dat onderzoek grote consequenties kunnen hebben voor kinderen en ouders. Bij drie bureaus jeugdzorg vond de inspectie de verzoeken vorig jaar onvoldoende en zes bureaus vertoonden tekortkomingen.

Uit een hertoets is gebleken dat Bureau Jeugdzorg Groningen nu voldoet aan alle eisen. De Bureaus Jeugdzorg Zuid-Holland en Haaglanden hebben de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatie in het verzoek nog niet op orde en staan daarom onder verscherpt toezicht.

Bij zes bureaus was voorheen onduidelijk of informanten het eens waren met de weergave van de door hen verstrekte informatie. Vier bureaus doen dat nu voldoende, maar Bureau Jeugdzorg Noord-Holland doet het matig en Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam onvoldoende.

Bron: Inspectie Jeugdzorg

Nederlands Jeugd instituut