Site-navigatie

Praktijkvoorbeelden transitie jeugdstelsel online

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands jeugdinstituut

 Voor de transitie van de jeugdzorg zijn sinds 1 februari zes goede voorbeelden beschikbaar die de overgang van de jeugdzorg naar gemeenten ondersteunen. De voorbeelden zijn verzameld in opdracht van het Transitiebureau en staan op de website van het Nederlands Jeugdinstituut.

Voor elk van de beschreven projecten en aanpakken gelden criteria die ervoor zorgen dat het ‘goede’ praktijkvoorbeelden zijn die navolging verdienen. Het is de bedoeling dat beleidsambtenaren snel kunnen zien wat het voorbeeld inhoudt en of het op hun situatie aansluit.

Binnenkort komen nog eens vijftien goede voorbeelden beschikbaar op de site. De voorbeelden komen ook op de website Voordejeugd.nl.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut