Site-navigatie

Probleemgezin gebruikt weinig jeugdzorg

Nieuwsbrief jeugd/ Nederlands jeugdinstituut

¬†Migranten en gezinnen met veel problemen maken relatief weinig gebruik van jeugdzorgvoorzieningen. Dat blijkt uit het rapport ‘Terecht in de jeugdzorg’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), dat 31 januari is gepubliceerd.

Het rapport geeft inzicht in het voorkomen van problemen en de samenhang met zorggebruik door een representatieve steekproef van ouders van meer dan 25 duizend kinderen tot 18 jaar. Een op de vijf kinderen of hun ouders doen een beroep op jeugdzorg. Van hen wordt ongeveer een derde naar specialistische jeugdzorg verwezen, zoals de kinderpsychiater of JeugdzorgPlus.

Van de gezinnen die ernstige lichamelijke, psychische of verslavingsproblemen melden, maakt meer dan de helft geen gebruik van de zogenoemde tweedelijnsjeugdzorg. Daarentegen is ongeveer 3 procent van de gezinnen met relatief weinig problemen verantwoordelijk voor bijna 40 procent van al het jeugdzorggebruik. Onder meer jongens, basisschoolkinderen, en langdurig zieke of verstandelijk beperkte kinderen hebben meer problemen.

Bron: SCP; ANP

Nederlands Jeugd instituut