Site-navigatie

Proef met centrale hulp bij huiselijk geweld

Nieuwsbrief jeugd/ Nederlands jeugdinstituut

 Tilburg en Venlo starten een proef met een Family Justice Center, een gebouw waarin alle organisaties zijn gehuisvest die betrokken zijn bij de aanpak van huiselijk geweld. Kenniscentrum MOVISIE heeft op 7 februari de aftrap verricht.

Het Family Justice Center in Tilburg gaat zich richten op huiselijk geweld, kindermishandeling, seksueel geweld en eergerelateerd geweld. Slachtoffers kunnen daar binnenstappen en meteen aangifte doen en hulp, opvang en politiebescherming krijgen. De betrokken beroepskrachten werken samen volgens het zogenoemde ‘one stop shop-model’. Politie en justitie, reclassering, opvang en hulpverlening maken meteen een analyse van de situatie en bepalen welke hulp nodig is en wie die geeft.

Het Family Justice Center is afkomstig uit San Diego en heeft daar geleid tot een sterke daling van het aantal dodelijke slachtoffers van huiselijk geweld. Naast Tilburg en Venlo doen ook Antwerpen, Berlijn, Milaan en Warschau mee aan dit tweejarige experiment, dat onderdeel is van het Europese DAPHNE-project.

Bron: Gemeente Tilburg; ministerie van V&J

Nederlands Jeugd instituut