Site-navigatie

Rotterdam zet jeugdzorg sneller in

Nieuwsbrief jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 De gemeente en de stadsregio Rotterdam zijn een proef gestart om signalen over de veiligheid en ontwikkeling van kinderen sneller aan te pakken, in de eigen woonomgeving en met het hele gezin.

Beroepskrachten van de gemeente Rotterdam, bureau jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming, het Centrum voor Jeugd en Gezin, MEE Rotterdam, de William Schrikker Groep, het AMK en de politie komen elke dag bijeen om actuele casussen te bespreken. Zij stellen vast welke aanpak het beste is en wie de regie heeft.

Meldingen worden nu binnen twee dagen beoordeeld en binnen vijf dagen wordt samen met het gezin bepaald welke hulp ingezet wordt. Nieuw in de aanpak is ‘drang en dwang’: de gemeente kan samen met jeugdinstellingen hulp opdringen aan gezinnen nog voor de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek start. Dat moet ertoe leiden dat minder vaak een zwaar traject wordt ingezet, aldus de Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge van Jeugd en Gezin.

Bron: Gemeente Rotterdam

Nederlands Jeugd instituut