Site-navigatie

Samson: Kabinet stil over aanpak kindermisbruik

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands jeugdinstituut

 Het kabinet is ‘oorverdovend stil’ over de aanpak van kindermisbruik in instellingen en pleeggezinnen. Dat zegt Rieke Samson op 14 februari in Trouw.

Het kabinet zou een bestuurlijk zwaargewicht moeten benoemen om vaart te zetten achter de aanbevelingen van de commissie-Samson die het seksueel misbruik onderzocht. Volgens Samson schuift het ministerie van VWS veel van de aanbevelingen weg. Naar bijvoorbeeld Jeugdzorg Nederland en de commissie-Rouvoet die een kwaliteitskader ontwikkelt om misbruik te voorkomen. ‘Iedereen zit op elkaar te wachten’, zegt ze in Trouw.

Ook vindt Samson dat er in opleidingen van jeugdwerkers verplicht aandacht moet worden besteed aan seksuele ontwikkeling. Dat is volgens haar op papier wel geregeld maar in de praktijk niet.

Staatssecretaris van VWS Martin van Rijn laat in een reactie weten dat VWS bijna alle aanbevelingen van Samson zal uitvoeren en er nauw op toeziet dat de aanbevelingen die aan de jeugdzorginstellingen gericht zijn, zullen worden uitgevoerd.

Bron: Trouw, 14 februari 2013; Ministerie van VWS

Nederlands Jeugd instituut