Site-navigatie

VNG laat gevolgen decentralisaties onderzoeken

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vraagt het Centraal Planbureau (CPB) om snel in kaart te brengen wat de financiële en maatschappelijke gevolgen zijn van de decentralisaties werk, jeugdzorg en langdurige zorg.

Het VNG-bestuur besloot op 15 februari een onderzoek te starten naar consequenties en uitvoerbaarheid van de decentralisaties. Eerder had de VNG het kabinet om dergelijk onderzoek gevraagd, maar dat wilde niet verder gaan dan een ministeriële commissie en een monitor om de gevolgen van de transitie in de gaten te houden. Volgens de VNG zijn gemeenten gemotiveerd om de verantwoordelijkheid voor de drie decentralisaties te dragen maar willen ze wel tijdig inzicht hebben in wat er op hen af komt en of de kaders van de decentralisaties uitvoerbaar zijn.

Het is niet bekend wanneer het CPB aan de slag kan en daardoor ook onduidelijk wanneer de eerste resultaten beschikbaar komen.

Bron: VNG; Binnenlands Bestuur

Nederlands Jeugd instituut