Site-navigatie

‘Geen leveringsplicht voor gemeenten in jeugdwet’

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

┬áDe ‘leveringsplicht’ tot het verlenen van zorg op basis van besluiten van derden, zoals de gezinsvoogd of de medische sector, is uit het concept van de nieuwe jeugdwet geschrapt. Dat schrijft waarnemend voorzitter Kees Jan de Vet van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in een brief aan VNG-leden.

In de Memorie van Toelichting op het concept van de jeugdwet stond dat de gemeente de jeugdhulp moet leveren die nodig is volgens een gecertificeerde instelling die kinderbeschermingsmaatregelen of de jeugdreclassering uitvoert. Die plicht is volgens De Vet geschrapt. Ook voor maatregelen opgelegd door de rechter geldt volgens de Memorie van Toelichting een leveringsplicht voor gemeenten. Over dat aspect van de leveringsplicht doet De Vet in zijn brief geen uitspraak.

De Vet baseert zijn brief op een overleg met staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid.

Naar verwachting gaat het voorstel voor de jeugdwet half maart voor advies naar de Raad van State en wordt het voor de zomer bij de Tweede Kamer ingediend.

Bron: VNG; VWS; Gemeente.nu

Nederlands Jeugd instituut