Site-navigatie

Jongeren komen op voor kinderrechten in Nederland

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

61 procent van de jongeren in Nederland is wel eens opgekomen voor een of meer rechten uit het VN-Verdrag voor de Rechten van het Kind. Dat blijkt uit de jongerenrapportage over Kinderrechten in Nederland 2012.

De rechten die jongeren hebben bevochten zijn het recht om je mening uit te spreken, het recht op gelijke behandeling van alle kinderen en het recht op bescherming tegen geweld. Hoewel jongeren wel opkomen voor hun rechten, had 69 procent nooit gehoord van het VN-Kinderrechtenverdrag.

Jongeren in een jeugdzorginstelling, justitiële jeugdinrichting of asielzoekerscentrum ervaren problemen met hun recht op privacy. Ook stellen ze dat bij hun begeleiding te weinig rekening wordt gehouden met individuele behoeften.

Voor de rapportage zijn 746 jongeren ondervraagd en 71 jongeren in kwetsbare situaties geïnterviewd. De rapportage is op 19 maart aangeboden aan Tweede Kamerlid Khadija Arib (PvdA), voorzitter van de algemene Kamercommissie voor jeugdzorg.

Bron: NJR

Nederlands Jeugd instituut