Site-navigatie

Nieuwe website integrale vroeghulp gelanceerd

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands jeugdinstituut

 Op de nieuwe website van Integrale Vroeghulp is kennis en ervaring samengebracht van beroepskrachten binnen de keten van zorg en onderwijs. Ouders kunnen op de website begeleiding en ondersteuning vinden in hun eigen buurt.

Integrale Vroeghulp richt zich op zorgintensieve kinderen van 0 tot 7 jaar met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, een stoornis in het autistisch spectrum of een chronische ziekte. Deze kinderen zijn gebaat bij een vroege signalering, zodat de ouders snel een gerichte diagnose krijgen en de juiste begeleiding en ondersteuning. Bij Integrale Vroeghulp werken organisaties zoals MEE, kinderrevalidatie en kinderdagcentra samen.

IntegraleVroeghulp.nl is gerealiseerd door BOSK, MEE Nederland en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Hun doel is de website de komende tijd te laten uitgroeien tot een interactief platform waar ouders en beroepskrachten kennis en ervaringen kunnen uitwisselen.

Bron: GGD Kennisnet.nl

Nederlands Jeugd instituut