Site-navigatie

Start kennisplatform over inhuisgeplaatste kinderen

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 Gezinshuis.com, LSG-Rentray en de Rudolphstichting hebben het kennisplatform Gezinspiratieplein opgericht. Dat gaat opleidingsmogelijkheden, onderzoeken en kennisuitwisselingsbijeenkomsten organiseren en stimuleren voor duurzame gezinsvormen zoals pleeggezinnen, gezinshuizen en jeugdzorgboerderijen.

Doel van het kennisplatform is de kennis en kunde te versterken van professionele ouders die uithuisgeplaatste kinderen in hun gezin opvangen. De initiatiefnemers hebben veel ervaring met de opvang van uithuisgeplaatste kinderen en jongeren in gezinsvormen, door hen inhuisgeplaatste kinderen genoemd.

Verder doet het Gezinspiratieplein onderzoek naar thema’s die in deze woonvormen spelen, zoals matching, professioneel opvoeden en het leven met twee families. Uitkomsten van deze onderzoeken worden toegankelijk gemaakt voor derden en, indien van toepassing, uitgewerkt tot praktische instrumenten voor professionele ouders.

Het Gezinspiratieplein richt zich met zijn aanbod ook op beleidsmakers en beroepskrachten die de opvang van uithuisgeplaatste kinderen in een gezinsverband ondersteunen of realiseren.

Bron: Rudolphstichting

Nederlands Jeugd instituut