Site-navigatie

Amsterdam geeft buurten eigen jeugdzorgbudget

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 Amsterdam gaat het budget voor zorg voor jeugd verdelen over 21 buurten. Elke buurt krijgt eigen ouder- en kindadviseurs voor gewone opvoedvragen en gespecialiseerde teams voor intensievere hulp voor kwetsbare gezinnen. Dat plan heeft wethouder Pieter Hilhorst op 21 maart aangekondigd.

Amsterdam wil dat gezinnen hun leven in eigen hand houden met steun van hun netwerk. Professionele ouder- en kindadviseurs ondersteunen ouders en kinderen met problemen. Deze generalisten organiseren eventuele zorg snel en dicht bij huis. Ze werken nauw samen met scholen en kinderdagverblijven.

Voor kwetsbare gezinnen met grotere problemen komen er speciale teams. Per gezin coördineert één regisseur de zorg, om te voorkomen dat het gezin meerdere hulpverleners over de vloer krijgt.

Elke buurt krijgt een eigen budget, gebaseerd op onder meer de bevolkingssamenstelling en de zorgvraag. Kwaliteits- en budgetregisseurs zien toe op de kwaliteit van de zorg en beheren het budget.

In mei neemt de gemeenteraad een besluit over de inrichting van het nieuwe jeugdstelsel.

Nederlands Jeugd instituut