Site-navigatie

Echtscheidingsinterventie Dappere Dino’s erkend

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

¬†Dappere Dino’s, een groepsprogramma voor kinderen van gescheiden ouders, is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als theoretisch goed onderbouwd.

Dappere Dino’s richt zich op kinderen van 6 tot 8 jaar met gescheiden ouders. In 12 wekelijkse groepssessies van 45 minuten leren kinderen omgaan met problemen en emoties rond de scheiding zodat emotionele en gedragsproblemen zoveel mogelijk worden voorkomen of beperkt. De trainers werken veel met een handpop, groepsdino ‘Rex’. Daarnaast gebruiken ze ¬†creatieve materialen en spelvormen zoals voorleesboeken, spelletjes, kaartjes, werkbladen en tekeningen. Ouders zijn bij de interventie betrokken door een intakegesprek, nieuwsbrieven, een facultatieve oudersessie en een eindgesprek. Dappere Dino’s is gebaseerd op een module van het Amerikaanse Children of Divorce Intervention Program.

Een interventie is ‘theoretisch goed onderbouwd’ als die goed beschreven is en het aannemelijk is dat de interventie het gestelde doel kan bereiken. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut