Site-navigatie

‘Goede informatie mediaopvoeding belangrijk’

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 Diverse landelijke organisaties die betrokken zijn bij mediaopvoeding hebben het initiatief genomen voor het Deltaplan Mediaopvoeding. Op 11 april hebben ze hierover gesproken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de ministeries van OCW, VWS en VenJ.

Het Nederlands Jeugdinstituut, Stichting Opvoeden.nl, Ouders Online, Mijn Kind Online en Mediawijzer willen met het plan een wildgroei aan informatie voorkomen. Het mediagebruik van kinderen en jongeren neemt steeds meer toe en daarom is het belangrijk dat opvoeders toegang krijgen tot goede informatie en ondersteuning, aldus de organisaties. Ook jeugdprofessionals die lokaal werken en dicht bij ouders staan, zoeken gefundeerde handreikingen, trainingen, brochures en voorbeeldmateriaal.

In het Deltaplan Mediaopvoeding pleiten de betrokken organisaties voor mediaopvoeding als structureel onderdeel van de preventieve opvoedingsondersteuning. Peter Nikken, mediaexpert van het Nederlands Jeugdinstituut: ‘De decentralisatie van de jeugdzorg biedt kansen en mogelijkheden om ouders, opvoeders en het lokale veld om hen heen goed toe te rusten.’

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut