Site-navigatie

Huisarts verwijst kind anders door dan bureau jeugdzorg

Nieuwsbrief jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 De zorg die Groningse kinderen en jongeren krijgen is afhankelijk van wie hen verwijst: de huisarts of bureau jeugdzorg. Dat blijkt uit een onderzoek naar kenmerken van cliënten en hun ouders van de academische werkplaats C4Youth.

De huisarts verwijst de helft van de kinderen met gedrags- en emotionele problemen vooral naar de jeugd-ggz en de kinder- en jeugdpsychiatrie. Minder dan 10 procent wordt door de huisarts verwezen naar lichtere, psychologische zorg en geen van hen wordt aangemeld bij bureau jeugdzorg of geïndiceerde jeugdzorg. Bureau jeugdzorg verwijst 63 procent naar de geïndiceerde jeugdzorg, 24 procent naar de jeugd-ggz en 13 procent naar lichte pedagogische hulp.

Kinderen en jongeren in de geïndiceerde jeugdzorg en de jeugd-ggz hebben ongeveer evenveel gedragsmatige en emotionele problemen. In de geïndiceerde jeugdzorg hebben ze vaker te maken met risicokenmerken thuis, zoals armoede, laagopgeleide ouders of een allochtone herkomst.

Bron: C4Youth

Nederlands Jeugd instituut