Site-navigatie

Hulpbehoefte van veel jongeren blijft onvervuld

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 Circa 70 procent van de 16- en 17-jarigen die volgens hun ouders hulp nodig hebben voor emotionele of gedragsproblemen krijgt die hulp niet. Dat blijkt uit Nederlands onderzoek, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift European Journal of Public Health.

Onderzoekers van het UMC Groningen, het Erasmus MC en de Universiteit Utrecht analyseerden gegevens van 1.406 deelnemers aan het langlopende en grootschalige TRAILS-onderzoek naar de geestelijke gezondheid en het sociale gedrag van jongeren in Noord-Nederland. 29 procent van de betreffende ouders rapporteerde dat hun kind volgens hen kampte met internaliserende of externaliserende problemen. Van die groep met problemen krijgt 71 procent volgens de ouders geen professionele hulp.

De onderzoekers stellen dat de inschatting van hulpbehoefte door ouders belangrijk is omdat zij eerder geneigd zijn hulp zoeken voor hun kinderen dan jongeren zelf.

Bron: European Journal of Public Health

Nederlands Jeugd instituut