Site-navigatie

Inspectie: Uitbesteden zorg niet altijd verantwoord

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 Bij vijf van acht onderzochte reguliere jeugdzorgaanbieders vindt uitbesteding van jeugdzorg aan onderaannemers voldoende verantwoord plaats. Dat concludeert de Inspectie Jeugdzorg uit onderzoek dat op 10 april is gepubliceerd.

De inspectie onderzocht in 2012 de manier waarop jeugdzorginstellingen zorg uitbesteden. Zij hadden in totaal 179 kinderen en jongeren met een jeugdzorgindicatie voor 24-uurszorg geplaatst bij een particuliere onderaannemer. Het gaat om gezinshuizen en voorzieningen voor crisisopvang, langdurig verblijf en zelfstandigheidstraining.

Bij één jeugdzorgaanbieder is de uitbesteding matig en twee jeugdzorgaanbieders doen de uitbesteding onvoldoende verantwoord. Ze hielden te weinig zicht op de kwaliteit van het aanbod. Op advies van de inspectie hebben twee jeugdzorginstellingen kinderen van één particuliere aanbieder overgeplaatst naar een andere voorziening. De betreffende onderaannemer heeft zijn activiteiten gestaakt.

De inspectie wil dat alle onderzochte instellingen verbeteringen doorvoeren, zoals het eisen van een VOG voor elke medewerker, het voorlichten van kinderen en jongeren over klachtenprocedures en vertrouwenspersonen, en het eenduidig en herkenbaar registreren van incidenten. De verbeteringen moeten voor 1 juli zijn gerealiseerd.

Bron: Inspectie Jeugdzorg

Nederlands Jeugd instituut