Site-navigatie

Instanties moeten eerder ingrijpen bij problemen kind

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 Docenten, artsen, hulpinstanties en gemeenten moeten hun schroom kwijtraken en ingrijpen als ze signalen van kindermishandeling zien. Dat schrijft het Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) in een analyse van acht calamiteiten in 2011 en 2012.

Het STJ signaleert verschillende problemen naar aanleiding van zijn calamiteitenonderzoek. Zo is communicatie tussen betrokken partijen nog steeds een probleem. Hulpverleners weten vaak niet van elkaar dat ze bij hetzelfde kind betrokken zijn. Het STJ vindt dat een organisatie het kind moet blijven volgen nadat een andere organisatie de zorg formeel heeft overgenomen, om te verzekeren dat het kind ook werkelijk hulp krijgt. Vooral in de gezondheidszorg worden verdachte gevallen niet altijd gemeld vanwege de privacy van het kind en het beroepsgeheim. Daardoor komt de jeugdzorg vaak pas laat in actie.

Het STJ is het samenwerkingsverband van de vijf inspecties die zich bezighouden met de zorg voor de jeugd.

Bron: NOS; Inspectie Jeugdzorg

Nederlands Jeugd instituut